Marketing se pri svojem delu poslužuje različnih strategij


Categories :

Marketing ima osnovni cilj in namen seznaniti potencialnega kupca z določenim izdelkom ali storitvijo na način, da bo karseda povečala verjetnost, da bo stranka kupila promoviran izdelek ali storitev. Marketing je pri svojem delovanju razvil zelo različne strategije in pristope. Zelo pomembno je, da se marketing čimbolj fokusira na ciljno skupino potencialnih strank in jih v celoti prilagodi njihovim željam, zahtevam in pričakovanjem. Prvi korak, ki ga marketing opravi pri svojem delu, je čim bolj temeljita in izčrpna analiza ciljnega kroga potencialnih kupcev izdelka ali uporabnika storitve. V ta namen uporabljajo različne ankete, ki ugotavljajo želje kupcev in njihovo obnašanje pri nakupu določenih izdelkov in storitev.

Vedno več anket je dostopnih tudi na spletu, ki ga uporablja vedno več ljudi. Zaradi tega so postale ankete manj zamudne, zahtevajo pa tudi precej manj denarja in ljudi kot v preteklosti. Obenem pa zagotavljajo tudi večje število ljudi, ki bo odgovorilo na anketo. Mnoga podjetja se sodelujočim v anketi, zahvalijo z manjšim praktičnim darilom ali pa z bonitetnimi točkami, ki jih kasneje lahko vnovčijo. Znano je, da se odnos kupcev do posameznih blagovnih znamk in podjetij ves čas spreminja. Temu sledijo tudi strokovnjaki s področja marketinga tako, da ves čas prilagajajo svoje strategije in pristope aktualnim razmeram na trgu.

Podatki, ki jih pridobijo v anketah, so za razvoj marketinga izjemnega pomena, saj jim zagotavljajo, da v vsakem trenutku poznajo želje in pričakovanja potencialnih strank ter jim omogočajo, da jim čimbolj prilagodijo svoje pristope in marketinške prijeme. Brez analize trga si marketing dandanes ne more več zamisliti uspešnega dela. Analiza trga pomeni za marketing enako kot temeljna plošča pri gradnji hiše. Brez trdnih temeljev pa zgradba in trženje ne stojita. Večina uspešnih podjetij se zaveda pomena marketinga, zato mu iz leta v leto namenjajo več kadrov in denarja.